Složení Okresního výkonného výboru v Teplicích:

Předseda OVV: 

 • PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA

 

Místopředsedové OVV: 

 • Ing. Mgr. Zdeněk Synek
 • Mgr. Zbyněk Šimbera

Členové OVV:

 • Mgr. Bc. Eva Kyjovská
 • Andrea Mayerhoferová
 • Ing. Ladislav Novák
 • Karel Janouškovec
 • Bc. Karel Rouček
 • Jiří Penc
 • Petr Fišer
 • PhDr. Ph.D.  Radka Růžičková
 • Bc. Jiří Kočiš 
 • Mgr. Petr Kollár
 • Bc. Roman Kliský
 • Jan Hetschl